hymne

Du gamla, du fria

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
/: Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna. :/

Du alter, du freier, du gebirgiger Norden
Du stiller, du freudenreicher, schöner!
Ich grüße dich, lieblichstes Land der Erde,
/: Deine Sonne, deinen Himmel, deine grünen Wiesen. :/

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad Du var.
/: Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden. :/

Du thronst auf der Erinnerung großer, vergangener Tage,
da dein Name geehrt durch die Welt flog.
Ich weiß, dass du bist und du bleibst, was du warst.
/: Ja, ich will leben, ich will sterben im Norden. :/

Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land,
din trohet till döden vill jag svära.
Din rätt skall jag värna, med håg och med hand,
/: din fana, högt den bragderika bära. :

Ich will dir stets dienen, mein geliebtes Land,
Dir will ich Treue bis zum Tode schwören.
Dein Recht will ich schützen, mit Herz und mit Hand,
/: deine Fahne, deine heldenreiche hoch halten. :/
Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld
/: Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden. :/

Mit Gott werd' ich kämpfen, für Heim und für Herd,
für Schweden, die geliebte Heimaterde.
Ich tausche dich nicht, gegen alles in der Welt.
/: Nein, ich will leben, ich will sterben im Norden. :/